Park MALL
STARA ZAGORA

Пазарувай. Участвай. Забавлявай се.

Телефон: (042) 910 900
Телефон: (042) 910 900
Адрес: гр.Стара Загора, бул. "Никола Петков"52

Абонамент за Бюлетин

Давам, доброволно и изрично, ясното ми и недвусмислено съгласие личните данни, които съм предоставил в настоящата бланка, да бъдат обработвани от Организатора за целите на директния маркетинг (включително, но не само, изпращане на (непоискани) търговски съобщения по смисъла на чл.5(1) и чл.6(1) от Закона за електронната търговия чрез всякакви електронни средства и директни телефонни обаждания), включително да бъдат предоставяни на трети лица, съгласно законите на Република България. Декларирам, че посочените по-горе данни са верни и нося отговорността за попълнени неверни данни или данни на трети лица.