ПАРК МОЛ Стара Загора

Работно време:

Връзка с нас:

Адрес

гр.Стара Загора,
бул. „Никола Петков“ 52

Тел.

(042) 910 900

Email

info@parkmall-sz.com

Запознат/а съм с предоставената ми информация за личните данни, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставянето на данните и съм информиран, че истинността на данните е отговорност на лицето, което ги е попълнило. Оператора е регистриран като администратор на лични данни. Събраните лични данни се обработват за целите на конкретното запитване, проверка и отговор и за подобряване качеството на обслужване.

Как да стигнете до ПАРК МОЛ Стара Загора: